Με τη βοήθεια της πιο σύγχρονης τεχνολογίας – ψηφιακή ακτινογραφία, εντοπιστής ακρορριζίου, μειωτική χειρολαβή – η “απονεύρωση” γίνεται απόλυτα προβλέψιμη. Αναλαμβάνουμε επίσης και επαναλήψεις ενδοδοντικών θεραπειών διατηρώντας στο φραγμό δόντια τα οποία θα καταδικάζονταν σε εξαγωγή.