Τα εμφυτεύματα αποτελούν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην Οδοντιατρική τις τελευταίες έξι δεκαετίες. 

Ειδικός Γναθοχειρουργός- συνεργάτης της κλινικής μας, τοποθετεί χειρουργικά «ρίζες» από τιτάνιο – εμφυτεύματα- τα οποία άμεσα ή μετά από λίγο καιρό μπορούν να αποκατασταθούν με στεφάνες, γέφυρες ή και οδοντοστοιχίες.

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ. ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Το 1952, ο Σουηδός καθηγητής Per-Ingvar Branemark, ανακάλυψε την ιδιότητα που έχει το τιτάνιο να ενσωματώνεται βιολογικά και λειτουργικά στα οστά, αν ακολουθηθεί ένα αυστηρά άσηπτο χειρουργικό και προσθετικό πρωτόκολλο. Αυτή η ιδιότητα ονομάστηκε οστεοενσωμάτωση.

Σήμερα, η οστεοενσωμάτωση είναι μια κοινή πρακτική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ασθενών με ελλείψεις δοντιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το πλεονέκτημα της αντικατάστασης δοντιών που λείπουν με εμφυτεύματα είναι ότι δεν τροχίζουμε τα υγιή παρακείμενα δόντια για στηρίγματα γεφυρών και εξαλείφουμε την ανάγκη χρήσης κινητών οδοντοστοιχιών με αποτέλεσμα τα άτομα να αισθάνονται αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Επίσης σταματά η αντιαισθητική και γεροντική απορρόφηση του οστού των γνάθων. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Μακρόχρονες κλινικές μελέτες και η βιβλιογραφία δείχνουν ξεκάθαρα πως η θεραπεία με εμφυτεύματα είναι ασφαλής, με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 99%. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: ο ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος, η συστηματική συντήρηση από τους ασθενείς με καθημερινό βούρτσισμα και χρήση μέσων μεσοδόντιου καθαρισμού, καθώς και επανεξέταση καθαρισμός στο οδοντιατρείο κάθε 6 μήνες.