ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣ

Βασικός στόχος της οδοντιατρικής κλινικής μας, Citydentist ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΓΑ είναι η ολοκληρωμένη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των οδοντιατρικών ασθενών μας.

Δέσμευση της επιστημονικής ομάδας μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής οδοντιατρικής φροντίδας με αφοσίωση στην εξαιρετική ποιότητα, την συνεχή επιστημονική βελτίωση, το απόλυτα καθαρό περιβάλλον εργασίας με εφαρμογή αυστηρών μεθόδων αποστείρωσης και τη δημιουργία ενός ήρεμου, φιλικού και άνετου περιβάλλοντος για τους ασθενείς μας.

Με εργαλεία την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και τον σεβασμό στις επιθυμίες των ασθενών μας, επιτυγχάνουμε την άψογη εκτέλεση των οδοντιατρικών θεραπειών και την ανάπτυξη μιας δια βίου σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μας.

Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που προσφέρει το ιατρείο μας καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης οδοντιατρικής, από έναν προληπτικό έλεγχο και καθαρισμό, μέχρι και την συνολική αποκατάσταση του στοματογναθικού συστήματος με ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ.

Όλες οι θεραπείες πραγματοποιούνται με άνεση, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και – πάνω από όλα- ανώδυνα.